Hà Lan Team building Đà Nẵng 19-10-2019Chương trình Workshop và Team Building của công ty Phân Bón Hà Lan diễn ra 4 ngày từ ngày 17-20 tháng 10 năm 2019 tại ĐÀ NẴNG.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the