Hậu trường Vân Lậu, La Kim Quyền, Lê Cần tập nhảy trước giờ G Đêm Bước Nhảy Hoàn VũTrước giờ G của đêm thi Bước Nhảy Hoàn Vũ, Đoàn Lô Tô Tân Thời đang tích cực tập nhảy cực kỳ chăm chỉ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua