Góc Đồi Cao Tượng Đài Quang Trung đường Ngự Bình HuếGóc Đồi Cao Tượng Đài Quang Trung đường Ngự Bình Huế Nơi ngắm cảnh và thể dục thể thao của nhiều Sinh viên Huế.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem