Gkk team building 2019Fun Fill Gleneagles Team Building 2019 at The Adventure Center Kiulu
#teambuilding #teamwork #gleneagleskk #theadventurecenterkiulu #sabahborneo
Raw editing
Song by: Remady and Manu L

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the