Giới thiệu Nhạc Hoàng HoaNhạc Thính Phòng Phạm Đăng
Văn Nghệ Mùa Thu
Paris 21/9/2019
Giới thiệu nhạc Hoàng Hoa

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu