[Giới thiệu] Kịch truyền thanh tháng 8Tuyển thành viên tất cả các vị trí
Đạo diễn
Biên kịch
Hậu kỳ
Trang trí
Chuẩn bị
Đánh máy
Tuyên truyền
Cv

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich