Giỗ tổ Hùng Vương 2020: Chỉ tổ chức phần lễ | VTC Now

Giỗ tổ Hùng Vương 2020: Chỉ tổ chức phần lễ | VTC Now


VTC Now | Ngày 10/3 âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương 2020 chỉ tổ chức phần lễ với tinh thần đơn giản, gọn nhẹ nhưng đảm bảo trang nghiêm và an toàn để…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

VTC Now | Ngày 10/3 âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương 2020 chỉ tổ chức phần lễ với tinh thần đơn giản, gọn nhẹ nhưng đảm bảo trang nghiêm và an toàn để…