Giỗ Tổ Hùng Vương 2.4 ( mồng 10 tháng 3 âm lịch)… Do covid 19 Nên ở nhà ,không tụ tập chỗ đông ..

Giỗ Tổ Hùng Vương 2.4 ( mồng 10 tháng 3 âm lịch)… Do covid 19 Nên ở nhà ,không tụ tập chỗ đông ..


Không được tụ tập quá 2 người, nên ôm cây dừa mà phá, khi nào mới hết covid…có như thế này mới thấy được sự tự do, khỏe mạnh, bình an nó quí…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Không được tụ tập quá 2 người, nên ôm cây dừa mà phá, khi nào mới hết covid…có như thế này mới thấy được sự tự do, khỏe mạnh, bình an nó quí…