Giỗ tổ đồng ấu Bạch Long 2019. Góp vui hài kịch. Kim Tử Long và nhóm bà ba bèo

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich