Giỗ Mẹ 25/3/20 Âm Lịch

Giỗ Mẹ 25/3/20 Âm Lịch


Hôm nay giỗ Mẹ – bà ngoại Andy, Amy. Nhà con tại Mỹ cũng nấu vài món cúng cơm cho Mẹ ❤️❤️❤️

Một bình hoa và một nén nhang thơm
Con niệm Phật xin nguyện cầu cho mẹ
Giữ thiện tâm để nhiệm mầu nghi lễ
Chúc mẹ an lành – tâm thức thăng hoa.

Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Hôm nay giỗ Mẹ – bà ngoại Andy, Amy. Nhà con tại Mỹ cũng nấu vài món cúng cơm cho Mẹ ❤️❤️❤️

Một bình hoa và một nén nhang thơm
Con niệm Phật xin nguyện cầu cho mẹ
Giữ thiện tâm để nhiệm mầu nghi lễ
Chúc mẹ an lành – tâm thức thăng hoa.

Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)
nan