Giờ Học Nhảy Của Các Em Nhỏ Mồ côi tại Mái Ấm Tê PhanMặc dù ở hoàn cảnh đặc biệt, Các Em Nhỏ ở Mái Ấm Tê Phan vẫn sống lạc quan, yêu đời.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua