Giổ 100 ngày Hòa Thượng Sư Ông Chùa An Long. Hành trình tìm Ve sầu 3.

Giổ 100 ngày Hòa Thượng Sư Ông Chùa An Long. Hành trình tìm Ve sầu 3.


Cận cảnh con ve sầu. Sự linh ứng hay điềm báo? Hành trình tìm ve sầu em đã thành công

Làm Lễ Tang Hòa Thượng Sư Ông Chùa An Long – Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

Lễ nhập kim quan Sư Ông Hoà thượng Chùa An Long – Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

☆ Sư Ông Hòa Thượng Chùa An Long mất ngày:

Ngày Dương Lịch: 4-12-2019
Ngày Âm Lịch: 9-11-2019
Ngày ất hợi tháng bính tý năm kỷ hợi
Ngày Thiên Đạo

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày: Ất Hợi, Tháng:Bính Tý
Tiết: Tiểu tuyết

Giờ Hoàng Đạo (Giờ Tốt)Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

☆ Lễ nhập kim quan Sư Ông Hoà thượng Chùa An Long:

Ngày Dương Lịch: 10-12-2019
Ngày Âm Lịch: 15-11-2019

Ngày tân tỵ tháng bính tý năm kỷ hợi
Ngày Thiên Hầu

Giờ Hoàng Đạo (Giờ Tốt): Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Đoạn đường đầy cây cổ thụ hướng về Phà Cao Lãnh. Hành trình tìm ve sầu 1

Cảnh báo Ve sầu kêu chói tai. Hành trình tìm Ve sầu 2

Cận cảnh con ve sầu. Sự linh ứng hay điềm báo? Hành trình tìm ve sầu em đã thành công

#VeSauKeu #Cicada #HDDL #IdeasLife #LifePC #HanhTrinhTimVe

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Cận cảnh con ve sầu. Sự linh ứng hay điềm báo? Hành trình tìm ve sầu em đã thành công

Làm Lễ Tang Hòa Thượng Sư Ông Chùa An Long – Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

Lễ nhập kim quan Sư Ông Hoà thượng Chùa An Long – Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

☆ Sư Ông Hòa Thượng Chùa An Long mất ngày:

Ngày Dương Lịch: 4-12-2019
Ngày Âm Lịch: 9-11-2019
Ngày ất hợi tháng bính tý năm kỷ hợi
Ngày Thiên Đạo

Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày: Ất Hợi, Tháng:Bính Tý
Tiết: Tiểu tuyết

Giờ Hoàng Đạo (Giờ Tốt)Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

☆ Lễ nhập kim quan Sư Ông Hoà thượng Chùa An Long:

Ngày Dương Lịch: 10-12-2019
Ngày Âm Lịch: 15-11-2019

Ngày tân tỵ tháng bính tý năm kỷ hợi
Ngày Thiên Hầu

Giờ Hoàng Đạo (Giờ Tốt): Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Đoạn đường đầy cây cổ thụ hướng về Phà Cao Lãnh. Hành trình tìm ve sầu 1

Cảnh báo Ve sầu kêu chói tai. Hành trình tìm Ve sầu 2

Cận cảnh con ve sầu. Sự linh ứng hay điềm báo? Hành trình tìm ve sầu em đã thành công

#VeSauKeu #Cicada #HDDL #IdeasLife #LifePC #HanhTrinhTimVe
nan