Gieo hoa mào gà Tết 2020Hôm nay tôi tiến hành gieo hạt hoa mào gà vào giá thể gồm xơ dừa và tro trấu rất tơi xớp để có cây con trồng có hoa chơi Tết năm 2020

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep