Giáp Cấp Liên Tái Tiền Quý Tái Năm 2020 | Kinh Ký vs Hà Nam | Kinh Ký 6-2 Hà Nam |Giáp Cấp Liên Tái Tiền Quý Tái Năm 2020
(loại trực tiếp)
Thời gian tranh tài:

20h30 mỗi ngày từ ngày 3 – 11 tháng 4 năm 2020

Hạng mục

Nam tử đoàn thể

Đơn vị dự thi

10 đội được tham dự giáp cấp liên tái: Hàng Châu, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hà Nam, Chiết Giang, Hắc Long Giang, Giang Tô, Sơn Đông, Thượng Hải, Kinh Ký.

Thể thức:

( Một ) Thi đấu trên APP Thiên Thiên Tượng Kỳ
( Hai ) Tranh tài áp dụng đấu vòng loại ( Trật tự biểu phụ sau ).
Dựa theo thành tích Giáp Cấp Liên Tái năm 2019, thứ tự xếp trước người làm chủ đội. Đội chủ nhà bàn 1, 3 tiên thủ. Bàn 2, 4 hậu.
( Ba ) Mỗi trận mỗi đội ra sân 4 người, mỗi lần ra sân 2 người, bàn 1 bàn 2 đồng thời tranh tài, bàn 3 bàn 4 đồng thời tranh tài.
( Bốn ) Mỗi trận thi đấu cờ nhanh phân ra thắng bại. Nếu cờ nhanh hòa thi đấu thêm ván cờ chớp phân thắng bại. Nếu cờ chớp hòa, thi đấu thêm 1 ván chớp sinh tử, mỗi bên 3 phút, hòa đen thắng. Tiên hậu thay đổi luân lưu.
( Năm ) Tính điểm 4 người, thắng 2 điểm, thua 0 điểm. Tổng điểm nhiều hơn đội đó thắng. Nếu tổng điểm bằng nhau thì mỗi đội cử ra 1 người thi đấu thêm 1 ván cờ chớp, rút thăm tiên hậu. Nếu hòa, thi đấu thêm ván cờ chớp không tích lũy 3 phút, hòa đen thắng. Đổi tiên hậu.
1. Cờ nhanh: 10 phút + 10 giây, mỗi nước đi 3 phút.
2. Cờ chớp: 5 phút + 3 giây.
3. Cờ chớp sinh tử: 3 phút.
Giải đấu không tính điểm Elo.

Nguồn: akbarmontada

Xem thêm bài viết: Tin Tức Hàng Ngày
tử vi hàng ngày 12 con giáp 2020

4.77