Giáo Sư Cam ll Ngày đầu tiên học đàn OgranMình tên Nguyễn Đinh Sỷ Đăng. Biệt Danh là Giao sư cam.
Mong cac ban chỉ giáo them.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu