. Giao Chính phủ quy định cụ thể về hình thức kỷ luật đối với cán bộ nghỉ hưu . .LĐTĐ Ngày làm việc thứ 4 24 . 10 , Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và…

Từ khóa liên quan: span,Giao,Chính,phủ,quy,định,cụ,thể,về,hình,thức,kỷ,luật,đối,với,cán,bộ,nghỉ,hưu

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem