Ghép âm PinYin (b~x, a~u)

Ghép âm PinYin (b~x, a~u)


Học tiếng Anh thì tìm người nước ngoài, tiếp thu nhanh. học tiếng Trung cũng vậy, phải tìm giáo viên bản ngữ tiếng trung, bạn sẽ không phải bị siết…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Học tiếng Anh thì tìm người nước ngoài, tiếp thu nhanh. học tiếng Trung cũng vậy, phải tìm giáo viên bản ngữ tiếng trung, bạn sẽ không phải bị siết…