Gắn số nhà thách thức giới kinh doanh… Tôi chỉ là thằng ship hàng.Khu phố Phú Xuân, Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận gắn số nhà thách thức giới kinh doanh… Tôi chỉ là thằng ship hàng. Quy chế đánh số và gắn biển…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung