[Full Movie] The Chinese Captain, Eng Sub 中国机长&飞行员电影 | 2019 New Drama Movie 1080PSynopsis: 2019 New Movie “Pilot Dai Dai Niao” is about a story of the Chinese captian and pilot, the fly dream of a pilot Messi (Mei Xi), nickname “Dull Bird”.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Hành Chính và Dịch Vụ: https://akbarmontada.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu