Full Hệ liệt 24 Tiết Khí – Âm Khuyết Thi Thính | 二十四节气 – 音阙诗听

Full Hệ liệt 24 Tiết Khí – Âm Khuyết Thi Thính | 二十四节气 – 音阙诗听


二十四节气#音阙诗听#Tiết_Khí ✓Tiết khí (tiếng Hán truyền thống: 節氣; phát âm PinYin: Jieqi) là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

二十四节气#音阙诗听#Tiết_Khí ✓Tiết khí (tiếng Hán truyền thống: 節氣; phát âm PinYin: Jieqi) là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất…