FISH WASHING MACHINE – MÁY RỬA CÁ BĂNG TẢI – SURIMI TECH LIMITED VIỆT NAMMÁY RỬA CÁ BĂNG TẢI – Dùng để rửa cá bán thành phẩm – Hệ thống sục khí tiếc kiệm nước – Không làm nát, dập nguyên liệu sau khi rửa – Hệ thống tời…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/cong-nghiep

Leave a Reply