First VLOG ni BONI!! | TEAM BUILDING 2019Team Em’s Team Building 2k19
@Hemingway Resort Pansol, Laguna

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the