Excel 2013 – 2.7: Copy kết quả lọc FilterCopy kết quả dữ liệu lọc sang vịt rí khác trong excel
Tải file thực hành trong video tại:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe