[EP.103] 트와이스 새로운 멤버 영입? (EN/ZH/ES/VIE/ID/JA/TH CC)

[EP.103] 트와이스 새로운 멤버 영입? (EN/ZH/ES/VIE/ID/JA/TH CC)


빌보드에 가기 위해! 멋진 아이돌이 되기 위해! 트와이스 선배님들을 찾아갔다. 도와주떼여 텬배님…! 103화 1. 이태원 프리덤 (With JYP)_UV 2. 니가…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

빌보드에 가기 위해! 멋진 아이돌이 되기 위해! 트와이스 선배님들을 찾아갔다. 도와주떼여 텬배님…! 103화 1. 이태원 프리덤 (With JYP)_UV 2. 니가…