em học múa "lên chùa bẻ một cành sen" ( ĐI CẤY)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua