Đường phố Thành Phố Bà Rịa một ngày nắng đẹp || 26.5.2020

Đường phố Thành Phố Bà Rịa một ngày nắng đẹp || 26.5.2020


Đường phố Thành Phố Bà Rịa một ngày nắng đẹp || 26.5.2020
Đăng ký để cập nhật kênh nhanh nhất:
Travel Blog:
Xem kho ảnh chất lượng cao của Jim:
Kho shutterstock:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
_ Telegram:
_ Twitter :
_ Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #BaRia2020

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày đẹp
4.58