Dưới Bóng Thập Tự | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/04

Dưới Bóng Thập Tự | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/04


Tại sao một Đức Chúa Trời nhân từ và yêu thương lại để cho những đau khổ thế này xảy ra? Tôi lặng lẽ đứng một mình trong căn phòng bệnh viện,…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu