Được lộc trời ban cả ngày phát tài trong ngày thứ 5 ngày 28/5/2020

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Được lộc trời ban cả ngày phát tài trong ngày thứ 5 ngày 28/5/2020
Ngày xem 28-05-2020 dương lịch (6-4-2020 âm lịch). Tức là ngày Tân Mùi, Tháng Tân Tỵ, Năm Canh Tý.
Ngày Tân Mùi xung khắc với các tuổi Ất Mão, Ất Dậu, Đinh Sửu, Quý Sửu.
Ngày Tân Mùi thuộc Lộ Bàn Thổ. Căn Tân Kim được Chi Mùi Thổ sinh.

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 5

5.00