Đức năng thắng số? Làm sao để cuộc sống hết khổ đau?

Đức năng thắng số? Làm sao để cuộc sống hết khổ đau?


Số mệnh có thể thay đổi được không?
“Đức năng thắng số” nên hiểu như thế nào? Điều đó có mâu thuẫn gì với “Sống thuận tự nhiên”?
Một người đành bất lực buông xuôi trước vận hạn của mình, hay phải nỗ lực hết sức để vượt qua số phận?
Mời các bạn tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Ly và em gái Ý Ngọc. Ngọc đã có vài năm học tập và thực hành âm dương ngũ hành, phong thuỷ, huyền học, và chữa lành. Hai chị em mình rất thích chia sẻ với nhau về những hiểu biết xoay quanh các chủ đề này.

1. Đức năng thắng số?
2. Làm sao để cuộc sống hết khổ đau?
3. Mục đích và Ý nghĩa của cuộc sống?
4. Sống thuận tự nhiên, và nhiều chủ đề liên quan khác
5. Hiểu biết quan trọng nhất trên đời:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Số mệnh có thể thay đổi được không?
“Đức năng thắng số” nên hiểu như thế nào? Điều đó có mâu thuẫn gì với “Sống thuận tự nhiên”?
Một người đành bất lực buông xuôi trước vận hạn của mình, hay phải nỗ lực hết sức để vượt qua số phận?
Mời các bạn tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Ly và em gái Ý Ngọc. Ngọc đã có vài năm học tập và thực hành âm dương ngũ hành, phong thuỷ, huyền học, và chữa lành. Hai chị em mình rất thích chia sẻ với nhau về những hiểu biết xoay quanh các chủ đề này.

1. Đức năng thắng số?
2. Làm sao để cuộc sống hết khổ đau?
3. Mục đích và Ý nghĩa của cuộc sống?
4. Sống thuận tự nhiên, và nhiều chủ đề liên quan khác
5. Hiểu biết quan trọng nhất trên đời:
4.93