Du học Mỹ – University of FindlayTrường Đại học Findlay (University of Findlay – UF) được thành lập vào năm 1882.. Khuôn viên của trường đặt tại thành phố Findlay, Tây Bắc Ohio.
Lĩnh vực đào tạo:
– Tiếng Anh
– Đại học: Kế toán, Khoa học động vật, Nghệ thuật, Sinh học, Quản trị kinh doanh, Hóa học, Kinh tế, Giáo dục, Thiết kế đồ họa, Sức khỏe, Du lịch khách sạn, Kinh doanh quốc tế, Luật, Toán, Dược, Chính trị, Thể thao…
– Thạc sỹ: MBA, Giáo dục, TESOL, Trị liệu, Thể thao, Quản lý sức khỏe – an toàn – môi trường…

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc