Dự án đất Biển Hà Thiệp – Võ Ninh – Quảng BìnhDự án đất Biển Hà Thiệp – Hải Ninh – Quảng Bình. Dt: 20×25 Đất ở tại nông thôn: 100% Đường: 22.5m và 15m Giá: Đầu tư 1. Tên Dự án: Khu nhà ở thương…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung