DRH TEAM BUILDING ĐÀ NẴNG 2019 – KEYTEAMChương trình #Teambuilding 2019 tại Đà Nẵng vói các thành viên đến từ DRH. #Keyteam tiếp tục đồng hành & thực hiện

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the