Đông Triều tv- Tấu nhạc cụ xuất sắc của làng Tràng Bảng 1, xã Tràng An (Nguồn DDCI)tấu nhạc cụ xuất sắc của làng Tràng Bảng 1 ( xã Tràng An) tại Liên hoan văn nghệ các làng – khu phố TX Đông Triều năm 2019
(kênh thời sự chính trị liên tục cập nhật)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu