Đồng Hồ Hải Triều team building 2019 Part 2Hướng đến việc kết nối các thành viên trong đại gia đình Hải Triều, chương trình team building 2019 là một trong những hoạt động như vậy ….
Hãy cùng gia nhập với chúng tôi tại:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the