Đồng Hồ Hải Triều team building 2019 Part 1Là một trong những hoạt động thường niên của Đồng Hồ Hải Triều. Chương trình team building là hoạt động thường niên gắn kết các thành viên của đại gia đình Hải Triều ….
Hãy cùng gia nhập với chúng tôi tại:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the