Đồng diễn Thể dục & Trò chơi dân gian trường mầm non Thuỵ Quỳnh 2013 (Lớp 3 tuổi B)Bài đồng diễn thể dục múa vòng của lớp 3 tuổi B trường mầm non Thuỵ Quỳnh năm học 2013-2014.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the