Đời Sống Phạm Hạnh Trong Thời Hiện Đại – Sư Tánh Thuận – Ngày 14 Tháng 4 Năm 2020

Đời Sống Phạm Hạnh Trong Thời Hiện Đại – Sư Tánh Thuận – Ngày 14 Tháng 4 Năm 2020


Sư Tánh Thuận chia sẻ pháp thoại “Đời Sống Phạm Hạnh Trong Thời Hiện Đại” cùng với sự cảm nhận và góp ý của Hoà Thượng Giới Đức vào ngày 14…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày đẹp