Đội múa quạt của trường Tiểu Học Cấn Hữu nhân Ngày Đại Hội cán bộ, công chức, Viên Chức,

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua