Doanh nhân ba miền cùng chào cờ dưới tượng đài Mẹ Việt Nam t 1

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem