Đổ dầu và giao lưu nhẹ với Phạm Quang Lại – Đình Nhân Đời Lái Thuê #8Hôm nay mình đi ra đổ dầu ở Bồng sơn nên mình quay lại chia sẻ với các bạn. Và cũng có giao lưu nhẹ với Phạm Quang Lại mong anh em ủng hôn mình nhé…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Vận Tải: https://akbarmontada.com/category/van-tai