Diệp Lang kêu Kim Tử Long thưởng cho Thanh Ngân khi diễn xuất sắc với Lệ ThủyDiệp Lang, Kim Tử Long, Lệ Thủy, Thanh Ngân

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich