Diễn xuất khi nhập vai tự khóc **2019**học viên tập khóc ở cảnh hai đầy thú vị 😅😅
#dienxuat #sinhvien

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich