Diễn xuất cuối khóa lớp 06Tiểu phẩm hài môn Diễn xuất trước ống kính của lớp Đào tạo diễn viên Điện ảnh truyền hình khóa 06 tại Hãng phim thế kỷ 21

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich