Diễn xuất 3 sắc thái cùng diễn viên Minh Cường | Khóa 16Khóa 16 lớp Đào tạo diễn viên tiếp tục nhận được sự cộng tác giảng dạy môn Diễn xuất trước ống kính của giảng viên, diễn viên Minh Cường….

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich