Diễn tập phương án PCCC 2019 tại Nhà máy sản xuất dầu khí Đông PhươngTình huống giả định sự cố rò rỉ, cháy tại bồn chứa LPG. Diễn tập PCCC hàng năm, phối hợp cùng các lực lượng PCCC, Petromekong, và chính quyền địa phương.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich