DIỄN NGUYỆN FATIMA – [NHÓM CA KỊCH CÔNG GIÁO TÂN BÌNH – TRÀM CHẸC]GIÁO XỨ TÂN BÌNH TRÀM CHẸC – GIÁO HẠT RẠCH GIÁ – GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
NGÀY 12/10/2019

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich