Diễn kịch+múa 12A3 quá hayGIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG 2019
Phần thi của lớp 12A3 THPT Dương Quảng Hàm.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich