Diễn kịch Xây dựng nông thôn mới tại xã Na Cô Sa huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên 2017 2018

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich