Diễn kịch Pháp của học sinh Hà Nội – Amsterdam

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich