Diễn kịch : Chuyện người con gái Nam Xương do học sinh trường THPT Vân Tảo -11D2 biểu diễn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua